Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt deze website gebruik van Cookies. Door op "Akkoord" te klikken of door gebruik te blijven maken van deze website, gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies.

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op deze website https://f4a.onzeveilingonline.nl/. Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer.

Spelregels veilingsite

Er kan op de wedstrijdshirts worden geboden tot 29 maart 2020 20.00 uur. Daarna is het bieden op de wedstrijdshirts via deze site niet meer mogelijk. Is jouw bod het hoogste, dan ontvang je per e-mail een bevestiging en een e-mail met de factuur.

Over het in ontvangst nemen van het wedstrijdshirt communiceren we op een later moment. Gezien de ontwikkelen rondom de coronacrisis is daar op dit moment nog niets over te zeggen. Het verzenden van het shirt is uiteraard een optie, de bijkomende verzendkosten zijn in dat geval voor de koper van het wedstrijdshirt.

Bieding

Biedingen via deze website zijn niet vrijblijvend. Indien het geplaatste bod het hoogste is, dan brengt dit de verplichting met zich mee om het wedstrijdshirt te betalen op de wijze als door de UNIS Flyers wordt aangegeven.

Gebruik van de website

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel de UNIS Flyers zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website, kan UNIS Flyers niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. De UNIS Flyers garandeert evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. De UNIS Flyers wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.

Informatie gebruiken

UNIS Flyers behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op deze website over te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de UNIS Flyers of de rechtmatige toestemming van de rechthebbende. U mag informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor eigen persoonlijk gebruik.

Wijzigingen

De UNIS Flyers behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.

Toepasselijk recht

Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.